Algemene voorwaarden

Tenzij anders in de overeenkomst staat vermeld kent Bureau Kooij slechts één Algemene Voorwaarde: Mocht Bureau Kooij tijdens het uitvoeren van door een opdrachtgever opgedragen werkzaamheden onverhoopt een toerekenbare fout hebben gemaakt dan wel schade hebben veroorzaakt waarvoor Bureau Kooij aansprakelijk blijkt én dit niet meer valt te herstellen, dan is Bureau Kooij daar middels een gecombineerde Bestuurs-, Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor verzekerd binnen de kaders van de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden stuur ik u op uw eerste verzoek toe. Buiten de dekking van deze verzekering aanvaardt Bureau Kooij geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.


Overige informatie

Lidmaatschappen
Bureau Kooij is lid van de BNA
Branchevereniging Nederlandse Architectenbureau

Over de afbeelding 
Deze is gemaakt door Stefania Orru en getiteld Agglomerato (2004).

Kamer van Koophandel nummer 71248250

BTW-nummer NL098196054B01